;

Informacje ogólne

Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Osób Starszych mgr Małgorzata Mikołajczak-pedagog


Leszno Pl. Jana Metziga 26
64-100 Leszno

Opis

Pedagog bada i opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego.
Znalezione obrazy dla zapytania pedagogicsZnalezione obrazy dla zapytania ZAPRASZAMY

Oferta

ADHD
mózgowe porażenie dziecięce
autyzm
zespół Aspergera
fobie
niesprawność intelektualna
osoby starcze z otępieniem mózgowym
zahamowanie psychoruchowe Leszno

Znalezione obrazy dla zapytania adhdZnalezione obrazy dla zapytania serdecznie zapraszamy

Dane kontaktowe

605-699-939

Mapa