Chrzanowski Zygmunt Specjalista Ginekolog-Położnik
os. Tęczowe 12 a
58-200 Dzierżoniów